lørdag 19. november 2011

Oldefar og oldemor, morssiden

Bernt Andreas Johannesen 1843 - 1921


Oldefar kom fra Hegdal i Rægefjord - opprinnelig fra en husmannsplass til gården Hegdal, men ble farløs i 1847, og avanserte i 1852 til å bli stesønn på Hegdal gård da enkemannen der - Jonas Pedersen - giftet seg med moren hans - Turid Gunleifsdotter.  (Opplysninger funnet HER). Han var garver av yrke. Mormor har notert at han ble kalt "Keiseren på Hegdal" og en hellig mann, men uten å forklare bakgrunnen for noen av betegnelsene.

I følge mor var han en svært mild og snill mann, men strengt kristen.  Det ble holdt jevnlige andakter i hjemmet, og han oppfylte Bibelens bud om å gi tiende - ti prosent av all fortjeneste - til de fattige.

Eveline Fredrique Johannesen (f. Lindberg) 1846 - 1928


Oldemor kom fra Göteborg som resultat av at oldefar satte inn annonse i lokalavisen hvor han søkte etter husholderske.  Han var blitt enkemann og trengte hjelp med husholdning og morløse barn, men helst ville han ha en ny kone.  Noen tipset ham om at det var mange gode koneemner i Göteborg, derfor valgte han å annonsere der.  Da han la fram sit egentlige ærend for oldemor tok hun en rask beslutning om at han var et godt parti, og at det var bedre å bli garverfrue i et stort hus på Voss, enn attergløyme og guvernante i handelsborgerskapet i Göteborg.

Oldefar og oldemor bodde sammen med mors familie i Muségaten i Stavanger.  Mormor var mye syk da mor var liten, og oldemor var den viktigste omsorgspersonen for henne.  Hun var streng men også snill og hengiven, og mor var svært glad i henne.  Barnesanger og barneregler som mor formidlet til oss da vi var små, hadde mer og mindre svensk språkdrakt.  Her er et eksempel på en ren svensk barneregle:

Skatan* gikk i gatan
ville låna borr, borr, borr.
"Hva ska' du med borr, borr, borr?"
"Laga liten vagn, vagn, vagn."
"Hva ska' du med vagn, vagn, vagn?"
"Kjöra lite hö, hö, hö."
"Hva ska' du med hö, hö, hö?"
"Gje vår lilla ko, ko, ko."
"Hva ska' du med ko, ko, ko?"
"Mjölka lite mjölk, mjölk, mjölk."
"Hva ska' du med mjölk, mjölk, mjölk?"
"Ysta liten ost, ost, ost."
"Hva ska' du med ost, ost, ost?"
"Gje vår lilla prost, prost, prost
som predikar så vackert i kyrkan."

*Skatan = Skjæren

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar