søndag 20. april 2014

Skapninger fra dypet? Et aller siste innlegg...

Omklamret
Denne og de følgende skapningene kom fra min hånd uten noen som helst bevisst styring i årene 2004-2006. Forut for dette hadde jeg arbeidet meg gjennom noen leksjoner fra boka "Å tegne er å se". Jeg har prøvd å drodle meg inn i samme flyt-tilstand senere, men det ehar bare blitt kruseduller og rabbel.
Androgyn
Ugle
Bamse
Avbalansert
Blikkdåse
Hjertedame
Forventning
Fugl Dam

Jente med byrde

Langstrakt
Nebbete
Rustfri Garfield
Sjenert
Skamfull
Søt liten sak
Tilsløret
Selveter
Forknytt
Eggende
Kronet
Leimandag 10. februar 2014

Siste innlegg

Jeg mater ender. Januar 2011.

Kort tid etter den gyldne stunden ved Mølledammen på Bryne gikk livet i svart.

Nå er det ikke lenger svart, men det er skjedd store endringer i min tilværelse som i sum utelukker fortsatt blogging.

Jeg har imidlertid meldt meg inn i organisasjonen WSO som arbeider for medisinfrie behandlingstilbud i psykiatrien, og mot tvangsbehandling.  Organisasjonen har en blogg:

wsoforening.blogspot.no

som jeg vil anbefale alle som har vært interessert i psykiatribiten av min blogging om å følge med på.

WSO er også utgiver av avisen Søkelyset som ligger på nett i Pdf-format.  I nummer 34, nov.2012 side 30 er der et skriftstykke av Anna Maria Have Holm som heter "Skrikerom til pasientene", og som beskriver en visjon om hvordan fremtidens psykiatriske sykehus skal bli.  En deilig visjon som inspirerte meg til å finne frem bildet fra 2011.  Jeg siterer:

Det er mye tid i friluft med følge.  Å kjenne sola mot ansiktet.  Mate ender.  Å snakke med ender er tillatt uten at noen ler av det.

:-)