tirsdag 29. januar 2008

Poetisk på kirkebakken i Klepp


I forrige uke var Tussi ute og fløy på poesiens vinger. Vi som brakte henne dit, nøt også monumentet, diktfragmentene og naturen i fulle drag!

fredag 18. januar 2008

En perle


Bildet er et av de minst angstfylte fra en utstilling Erik Green hadde på Hå Gamle Prestegard sommeren 2001. Min venninne og jeg holdt ut i utstillingslokalet i omtrent 2 minutter, før vi vaklet ut i solskinnet, og deretter ilte opp til Tusenårsstedet over Obrestad havn hvor vi fant lindring og ro.

Likevel bar jeg med meg videre en dragning mot disse på alle måter digre maleriene, og da jeg ved et senere besøk oppdaget at det var laget en bok hvor de ble formidlet i et mer håndterbart format, pluss at den inneholdt dikt som Helge Torvund hadde skrevet, inspirert av maleriene, nølte jeg ikke med å kjøpe boka.

Spesielt ett av diktene ble av stor betydning for meg i en periode da det var vanskelig å være menneske i verden:


Kan du hugse
etter eit tungt døger
at også dine tårer
er dropar av lys

Så god morgon
også i dag er du til
Bare det
er eit lys

Jon Fosse ga meg et annet, viktig,  lys i mørket